Các bài viết được đăng trên Cafebiz và trang khác

Các bài viết được đăng trên Cafebiz và trang khác

Với ý tưởng ban đầu là lập ra blog để chia sẻ những điều mình cảm nhận, trải nghiệm và khám phá, mong có thể...
Với ý tưởng ban đầu là lập ra blog để chia sẻ những điều mình cảm nhận, trải nghiệm và khám phá, mong có thể một chút nào đó truyền cảm hứng cho mọi người và lan tỏa sự tích cực trong cuộc sống, tôi đã viết khá nhiều chủ đề khác nhau và tản mạn. Sau một thời gian hiểu được mục tiêu và định hình phong cách cá nhân, tôi chọn tập trung vào một số mảng hợp với tôi và nhận ra mình có thể làm được nhiều hơn so với ý tưởng ban đầu. Trước đây...