“Stay the course”nghĩa là gì?

“Stay the course”nghĩa là gì?

Hôm nay mình dịch bài viết về quan điểm đầu tư của tỷ phú Warren Buffet, gặp cụm từ này mà Google dịch là “Giữ nguyên” cảm thấy nghi nghi nên mình tìm thử ở các trang khác xem. May là gặp được một cách giải nghĩa rất hay nên share cho các bạn cùng học.

STAY THE COURSE có một từ mới là COURSE. COURSE có rất nhiều nghĩa, nhưng trong thành ngữ này nó có nghĩa là một giải đất hay trường đua dành cho các cuộc đua. Thành ngữ này lần đầu tiên được dùng vào năm 1916 để chỉ cố gắng của một con ngựa để hoàn tất cuộc đua mà không bỏ dở. Vì thế STAY THE COURSE có nghĩa là tiếp tục bền chí đi đến cùng mà không bỏ cuộc, dù gặp phải khó khăn gì đi nữa.

Example: Lorraine has tried to quit smoking before, but this time she’s STAYING THE COURSE. With the support of her friends and family she’s not giving up because she wants to be healthy again.

Dịch nghĩa: Cô Lorraine trước đây đã cố gắng bỏ hút thuốc, nhưng lần này cô quyết tâm đi đến cùng. Với sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình, cô không bỏ cuộc vì cô muốn được khỏe mạnh như trước.

Vocabularies:

  • TO QUIT : từ bỏ
  • TO GIVE UP: bỏ cuộc, chịu thua
  • HEALTHY: khỏe mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post Bảng chữ cái tiếng Nhật