“Stay the course”nghĩa là gì?

“Stay the course”nghĩa là gì?

Hôm nay mình dịch bài viết về quan điểm đầu tư của tỷ phú Warren Buffet, gặp cụm từ này mà Google dịch là "Giữ...
Hôm nay mình dịch bài viết về quan điểm đầu tư của tỷ phú Warren Buffet, gặp cụm từ này mà Google dịch là "Giữ nguyên" cảm thấy nghi nghi nên mình tìm thử ở các trang khác xem. May là gặp được một cách giải nghĩa rất hay nên share cho các bạn cùng học. STAY THE COURSE có một từ mới là COURSE. COURSE có rất nhiều nghĩa, nhưng trong thành ngữ này nó có nghĩa là một giải đất hay trường đua dành cho các cuộc đua. Thành ngữ này lần đầu tiên được dùng vào năm...