LỄ TỐT NGHIỆP ĐẦY NƯỚC MẮT

Đây là bài mình viết trên trang Facebook cá nhân tháng 4/2019 - 3 tuần sau lễ tốt nghiệp trường tiếng AIT tại Narita, Chiba...
Đây là bài mình viết trên trang Facebook cá nhân tháng 4/2019 - 3 tuần sau lễ tốt nghiệp trường tiếng AIT tại Narita, Chiba - một ngôi trường gắn bó với mình biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong suốt 2 năm xa nhà, xa quê hương để sống, học tập và làm việc tại một đất nước xa lạ. Chuyện ở trường mình thì dài lắm và dần dần mình sẽ viết hết ra sau, còn bài này là bài mình viết về lễ tốt nghiệp. Thực tình thì mình không hay chia sẻ về cảm xúc...