Những cụm từ viết tắt trong Tiếng Anh

Những cụm từ viết tắt trong Tiếng Anh

Những cụm từ viết tắt trong tiếng Anh - dường như luôn là những cụm từ mới mẻ và đầy thú vị đối với người...
Những cụm từ viết tắt trong tiếng Anh - dường như luôn là những cụm từ mới mẻ và đầy thú vị đối với người học. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và thu lượm thêm những kiến thức hay nhé! 𝟏. 𝐆𝐨𝐧𝐧𝐚 /ˈɡɑː.𝐧ə/Từ này gặp trong bài hát mà nhiều người trong số chúng ta rất quen thuộc: Bài Nothing’s gonna change my love for you. (Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em) Gonna – viết tắt của going to (dùng trong phát âm của người Mỹ) I am not going to tell you...