Vì sao Sibell không có size M?

Vì sao Sibell không có size M?

Chúng ta không phải là người béo, cũng không gầy, không cao, không thấp...nên đi mua quần áo hay chọn size M - size nằm...
Chúng ta không phải là người béo, cũng không gầy, không cao, không thấp...nên đi mua quần áo hay chọn size M - size nằm giữa cái khái niệm rộng và hẹp. Và chúng ta cũng từ điều này mà suy ra việc cốc nguyệt san chắc hẳn cũng phân chia như vậy. Nhưng vì sao Sibell lại không có size M? Ngay chính mình cũng thắc mắc khi mới lần đầu dùng cốc. Nhưng sau khi được tư vấn thì mình đã mạnh dạn chọn size L - lúc đó mình chưa sinh em bé, nhưng đang ở Nhật....