Bạn đang trẻ hay già?

Bạn đang trẻ hay già?

Có người dậy sớm để thành công Có người thức muộn để thành công Có người dậy giờ nào cũng thành công Có người dậy...
Có người dậy sớm để thành công Có người thức muộn để thành công Có người dậy giờ nào cũng thành công Có người dậy giờ nào cũng thất bại Bạn là ai trong số 4 nhóm này? Vấn đề khác biệt theo tôi nghĩ đó chính là việc quản lý thời gian và quản lý mục tiêu của bạn. Dậy sớm, dậy muộn nó KHÔNG QUAN TRỌNG bằng việc bạn làm gì trong khoảng thời gian bạn có. Còn tôi, tôi đã từng có những ngày lang thang, vô định không mục tiêu, buông xuôi không phấn đấu. Đến...