Tổng hợp các trích đoạn hay trong KHÍ CHẤT BAO NHIÊU HẠNH PHÚC BẤY NHIÊU (phần 2)

Tổng hợp các trích đoạn hay trong KHÍ CHẤT BAO NHIÊU HẠNH PHÚC BẤY NHIÊU (phần 2)

21/Thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới băn khoăn những việc vặt vãnh nhỏ nhặt, thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới ngày ngày mong muốn người khác thay đổi sao cho phù hợp với kỳ vọng của bạn, thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới sống mà không cảm thấy an toàn. Khi bạn mở rộng tầm nhìn và trông ra thế giới, bạn sẽ thấy thế giới rộng lớn vô biên, Khi bạn bỏ qua mọi lời bàn tán, ngẩng đầu nhìn về phương xa, bạn sẽ phát hiện con đường phía trước thênh thang,...